Akty założycielskie

Szkoła funkcjonuje od 1956 roku zgodnie z:

Tymczasowym Orzeczeniem w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Niemstowie z dnia 14 października 1957 r., wydanym przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lubinie Legnickim.

Uchwałą Nr XII/345/99 Rady Gminy Lubin z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niemstowie.

Przekształca się z dniem 1 września 1999 r. Szkołę Podstawową. w Niemstowie o strukturze organizacyjnej klas I – VIII w sześcioletnią szkołę podstawową

Uchwałą Nr X/39/2003 Rady Gminy Lubin z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lubin oraz określenia granic ich obwodów.

Szkoła Podstawowa w Niemstowie z klasami I- VIII

Szkoła Podstawowa w Niemstowie Filia w Osieku z klasami I-III.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. niedziela, 04 październik 2020 15:01 Paulina Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 04 październik 2020 15:02 Paulina Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 04 październik 2020 15:02 Paulina Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 04 październik 2020 15:09 Paulina Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 04 październik 2020 16:04 Paulina Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 04 październik 2020 16:04 Paulina Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 04 październik 2020 16:06 Paulina Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 04 październik 2020 18:12 Paulina Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 04 październik 2020 18:12 Paulina Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 04 październik 2020 18:13 Paulina Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 04 październik 2020 18:13 Paulina Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 04 październik 2020 18:20 Paulina Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 04 październik 2020 18:21 Paulina Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 04 październik 2020 18:24 Paulina Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 04 październik 2020 18:26 Paulina Wiśniewska